آدرس : تهران – جاده‌ساوه ، شهرک صنعتی نصیرآباد، سرو 22 پلاک F202 ~ F204

شماره تماس: 56390259-021     56390356-021

ایمیل: s_mobtakeran@yahoo.com             

تلفکس: 56391113-021

به ما ایمیل بفرستید