خدمات پس از فروش

کلیه  قطعات این شرکت 6 ماه ضمانت تعویضی و 5 سال خدمات پس از فروش دارد