مشاوره ، طراحی و ساخت

  • طراحی و ساخت خطوط ماشین کاری متناسب با نیاز مشتری

  • طراحی و ساخت فیکسچرهای قطعات صنعتی

  • طراحی و ساخت ابزار آلات مخصوص ماشین کاری

  • طراحی و ساخت دستگاه های تست

  • طراحی و ساخت دستگاه های مونتاژ